Cjenik usluga

RB USLUGA CIJENA BEZ PDV-a CIJENA SA PDV-om
1 Autolimarski radovi 160,00 kn 200,00 kn
2 Automehaničarski radovi osobna vozila 160,00 kn 200,00 kn
3 Automehaničarski radovi teretna vozila 180,00 kn 225,00 kn
4 Autolakirerski radovi 160,00 kn 200,00 kn
Potrošni materijal autolakirera izračunava se sukladno audatexu
5 Korištenje stola za razvlačenje 350,00 kn 427,00 kn
6 Dnevni troškovi ležarine i čuvanje vozila van roka-dnevno 30,00 kn 36,60 kn
7 Punjenje klime sa bojom 280,00 kn 350,00 kn
8 Čišćenje sistema klime 400,00 kn 500,00 kn
9 Kompjuterska dijagnostika 160,00 kn 200,00 kn

Cijene su izražene za normu od jednog radnog sata.

Cijene svih usluga možete pogledati preuzimanjem Auto Kantoci Cjenik